Saltar hasta el contenido principal
Desafortunadamente, el portal está actualmente en modo de sólo lectura. No puede enviar respuestas o preguntas.
Pregunta
CoRubrics
Preguntado hace 11 meses

Molts problemes amb CORUBRICS: Amb Apple, amb tots els navegadors haguts i per haver, corubrics ha deixat d'importar els alumnes i professors de classroom. S'ha d'entrat tot a mà. A més, no envia els resultats. Per a això, he de buscar un pc. Des del windows sí que puc enviar resultats, però entén els professors com alumnes i sembla que es faci coavaluació. Tot això abans de l'abril 2021 no passava. Algú més es troba amb aquesta problemàtica? Moltes gràcies.

Inscríbete en la comunidad GEG Spain para realizar preguntas y pedir ayuda a la comunidad.