Saltar hasta el contenido principal
Preguntado hace 2 años

Bon dia Jaume. He emprat, un cop més CoRubrics per a l'avaluació d'una tasca proposada a GoogleClassroom. He emprat "Crear una página incial al full de cálcul per una plantilla de rúbrica a Google Classroom", i un cop feta, intuïtivament l'he intentat afegir a "Guia d'avaluació" de la tasca proposada a Google Classroom, però no m'ho permet fet, em surt un error. És que ja, de bon començament, vaig errat i havia de seguir un altre procediment o no són compatibles? Mercis per tot, un cop més

Inscríbete en la comunidad GEG Spain para realizar preguntas y pedir ayuda a la comunidad.

Todavía no hay respuestas